BENESTAR ANIMAL

Què significa?

«El concepte de benestar es refereix a l’estat d’un individu en relació amb el seu entorn, i pot mesurar-se» (Donald Broom, científic en benestar animal)

Els països membre de l’Organització Mundial de la Salut Animal (OIE) van acordar el 2008 que “benestar animal designa l’estat físic i mental d’un animal en relació amb les condicions en les quals viu i mor”.

D’on prové?

El 1979 el Farm Animal Welfare Council (FAWC) del Regne Unit, va establir unes primeres directrius sobre benestar animal que assenyalaven que els animals han de ser lliures per a «donar-se la volta, empolainar-se, aixecar-se, tombar-se i estirar les seves extremitats», que van servir de base per a definir el denominat principi de les cinc llibertats, pel qual el benestar d’un animal queda garantit quan es compleixen els cinc requisits següents:

  • L’animal no sofreix set, fam ni malnutrició, perquè té accés a aigua de beguda i se li subministra una dieta adequada a les seves necessitats.
  • L’animal no sofreix estrès físic ni tèrmic, perquè se li proporciona un ambient adequat, incloent-hi refugi enfront de les inclemències climàtiques i una àrea de descans còmoda.
  • L’animal no sofreix dolor, lesions ni malalties, gràcies a una prevenció adequada i/o a un diagnòstic i tractament ràpids.
  • L’animal és capaç de mostrar la majoria dels seus patrons normals de conducta, perquè se li proporciona l’espai necessari i les instal·lacions adequades, i s’allotja en companyia d’altres individus de la seva espècie.
  • L’animal no experimenta por ni distrès, perquè es garanteixen les condicions necessàries per a evitar el sofriment mental.

Fruit del projecte de recerca europeu Welfare Quality®, que es va iniciar l’any 2004 i que se centra en la integració del benestar dels animals de granja en la cadena de qualitat alimentària, aquestes 5 llibertats van evolucionar fins a concretar-se en 4 principis i 12 criteris.