PROTOCOLS D’AVALUACIÓ

L’Esquema de certificació en Benestar Animal WelfairTM es basa en una auditoria exhaustiva del benestar de l’animal mitjançant la seva observació directa, així com del seu entorn. Aquestes auditories segueixen les indicacions marcades pels protocols de Welfare Quality®, així com dels protocols AWIN®.

Pots accedir als protocols a través dels següents links:Els protocols Welfare Quality es van desenvolupar inicialment només per a tres espècies, boví, porcí i pollastres / gallines en granja i escorxador. No obstant això, els operadors que treballen amb altres espècies han reclamat en els últims anys que també necessiten aquest tipus d’eines. Per aquest motiu, l’IRTA ha desenvolupat nous protocols «Welfare Quality Inspired» per a la certificació Welfair™ en conills, oví, caprí i galls dindis.

BovíProtocols Welfare Quality:
 • Vacú lleter
 • Vacú d’engreix en granja
 • Vacú en escorxador
porcíProtocols Welfare Quality:
 • Truges i garrins
 • Porcs d’engreix
 • Porcs d’engreix en escorxador
Aus de corralProtocols Welfare Quality:
 • Pollastres en granja
 • Pollastres en escorxador
 • Gallines de posta
Protocols AWIN:
 • Galls dindi d’engreix
Protocols Welfare Quality Inspired:
 • Galls dindi en escorxador
Ovíprotocols AWIN:
 • Xai d’engreix
 • Ovella lletera
Protocol Welfare Quality Inspired:
 • Oví d’engreix en escorxador
Conillsprotocols Welfare Quality® Inspired:
 • Mares i llorigons
 • Conill d’engreix
 • Conills d’engreix en escorxador
GuatllesProtocols Welfare Quality Inspired:
 • Guatlles posta
 • Guatlles engreix
 • Sacrifici guatlles