CERTIFICAT WELFAIR®

QUÈ ÉS?

La certificació Welfair™ en Benestar Animal és l’únic certificat independent homologat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en col·laboració amb l’Institut Basc de Recerca i desenvolupament Agrari (Neiker) basat en els referencials europeus Welfare Quality i AWIN®, que avalua i controla la qualitat del benestar animal en granges, espais de creixement i escorxadors, de manera exhaustiva, en les espècies: bovina, porcina, ovina i per a gallines, pollastres, conills i galls dindi.

La certificació, fruit de 15 anys de recerca i del treball de més de 400 científics, es basa, de manera pionera, en els protocols dels projectes europeus Welfare Quality i AWIN® (Animal Welfare Indicators), que impliquen una auditoria rigorosa del benestar animal mitjançant l’observació directa dels animals i del seu entorn, així com una comprovació del compliment de la legislació.

Per primera vegada, la valoració del benestar animal es focalitza directament en l’observació i evolució dels animals i del seu comportament. A partir d’una mostra d’individus de la granja o de l’escorxador, i tenint en compte tant els criteris prèviament definits i estandarditzats, com el compliment de la legislació vigent, s’analitza l’estat real dels animals i no sols les condicions en les quals s’allotgen o són sacrificats.

La creixent exigència dels consumidors en matèria de benestar animal ha promogut la consolidació del certificat Welfair™ que aporta una major transparència i informació i garanteix la rigorosa aplicació d’una sèrie de mesures estandarditzades i consensuades en l’àmbit europeu, que vetllen pel benestar animal en tot el cicle productiu.

El certificat Welfair™ permet, tant als productors com als responsables dels escorxadors, conèixer l’estat de benestar animal en les seves instal·lacions, impulsant així una millora continuada en matèria de bones pràctiques, respectuoses i sostenibles.