SEGELL WELFAIR ™

Què és?

El segell Welfair™, el nom del qual és la combinació de les paraules «well» i «fair» (benestar i just, en anglès) , identifica que el producte d’origen animal per a l’alimentació, en el qual està present, ha estat monitorat en benestar animal tant en la granja o superfície de producció com en el lloc de sacrifici, obtenint la puntuació mínima requerida en tots els indicadors analitzats i complint estrictament amb el que s’estableix per la Comunitat Europea.

Els productes que incorporin el segell Welfair™ es podran trobar en establiments de venda d’alimentació, tant botigues especialitzades i mercats, com a cadenes de distribució. El segell només certifica al producte en el qual està present, no a l’establiment, marca o categoria de productes.

Quin significat té el segell?

El segell Welfair™ significa que l’IRTA i NEIKER, com a centres de recerca i membres de la Welfare Quality Network i l’AWIN® Network, avalen que aquest producte prové d’animals criats en granges sotmeses a un seguiment de benestar animal basat en els protocols Welfare Quality i AWIN®; i han estat sacrificats en un escorxador que també ha estat sotmès a avaluació, obtenint en tots dos casos la puntuació requerida per a obtenir la certificació

2004 – 2009

Es desenvolupa el projecte europeu d’inverstigació Welfare Quality, centrat en la integració del benestar dels animals de granja a la cadena agroalimentària. S’estableixen 4 principis i 12 criteris d’avaluació per a les espècies: boví, porcí, gallines ponedores i pollastres. A l’acabar, es constitueix la Welfare Quality Network, de la qual forma part l’IRTA.

2011

IRTA i la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) inicien el primer projecte pilot per implementar els protocols d’avaluació de benestar animal Welfare Quality en escorxadors de porcí i boví a Espanya.

2013

Diferents entitats de certificació d’Espanya sol·liciten a l’IRTA aplicar els protocols Welfare Quality per a certificar el benestar animal a la producció d’aliments, motivats per les peticions d’alguns dels seus clients. L’IRTA proposa utulitzar els protocols Welfare Quality sota el concepte «de la granja a la taula» del projecte europeu.

2014

Els investigadors del Programa de Benestar Animal de l’IRTA inicien un projecte pilot juntament amb l’Associació Espanyola de normalització i Certificació (AENOR) amb l’aplicació en boví lleter. Llet ATO obté per primera vegada el segell AENOR Conform que certifica el benestar animal en les seves granges basat en l’avaluació de l’IRTA aplicant el protocol Welfare Quality.

2011 – 2015

El projecte europeu Animal Welfare Indicators (AWIN) succeeix a Welfare Quality per completar la seva missió aplicant la mateixa metodologia a ovelles, cabres, cavalls, ases i galls dindi. A l’acabar es constitueix la AWIN Network, de la qual forma part Neiker.

2015 – 2018

La col·laboració IRTA-AENOR s’estén a boví de carn, porcí, gallines ponedores i pollastre, superant les 50 empreses certificades.

2018

IRTA i NEIKER inicien la seva col·laboració per desenvolupar una certificació conjunta en Benestar Animal basada en Welfare Quality i AWIN

2019

Març: el projecte pilot desenvolupat entre IRTA-AENOR culmina en un Reglament General que permet l’adhesió a una certificació independent gestionada per l’IRTA.

2019

Octubre: IRTA i NEIKER presenten la Certificació Welfair en Benestar Animal, l’únic certificat independentment basat en els referencials Europeus Welfare Quality i AWIN, que avalua i controla la quantitat de el benestar animal en granges i escorxadors, de manera exhaustiva i basada en l’observació directa de l’animal, en les espècies de boví, porcí, oví, gallines ponedores, pollastres, conills i galls dindis.