La valoració del benestar animal duta a terme pels protocols Welfare Quality® estableix que s’han de tenir en compte quatre principis bàsics:

  • S’alimenta als animals de manera correcta?
  • S’allotja als animals de manera adequada?
  • És adequat l’estat de salut dels animals?
  • Reflecteix el comportament dels animals un estat emocional adequat? (existeix una bona relació social entre individus, els animals poden mostrar necessitats de conducta pròpies de l’espècie, hi ha una bona relació humà animal i absència d’estats emocionals negatius com la por).

Aquestes quatre preguntes són el punt de partida per a establir els diferents paràmetres agrupats en 4 principis bàsics i 12 criteris en els quals es basa el model de valoració del benestar animal europeu Welfare Quality® :