Què es?

El segell Welfair™, el nom del qual és la combinació de les paraules «well» i «fair» (benestar i just, en anglès) , identifica que el producte d’origen animal per a l’alimentació, en el qual està present, ha estat monitorat en benestar animal tant en la granja o superfície de producció com en el lloc de sacrifici, obtenint la puntuació mínima requerida en tots els indicadors analitzats i complint estrictament amb el que s’estableix per la Comunitat Europea.

Els productes que incorporin el segell Welfair™ es podran trobar en establiments de venda d’alimentació, tant botigues especialitzades i mercats, com a cadenes de distribució. El segell només certifica al producte en el qual està present, no a l’establiment, marca o categoria de productes.

Quin significat té el segell?

El segell Welfair™ significa que l’IRTA i NEIKER, com a centres de recerca i membres de la Welfare Quality Network i l’AWIN® Network, avalen que aquest producte prové d’animals criats en granges sotmeses a un seguiment de benestar animal basat en els protocols Welfare Quality i AWIN®; i han estat sacrificats en un escorxador que també ha estat sotmès a avaluació, obtenint en tots dos casos la puntuació requerida per a obtenir la certificació.