IRTA

IRTA

El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, treballa per a la modernització, la millora i l’impuls de la competitivitat; el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.
Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins de l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avançaments científics i valorar els avançaments tecnològics propis buscant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.
El Programa de Benestar Animal de l’IRTA fa més de 15 anys que investiga i desenvolupa protocols al costat d’experts internacionals de la Welfare Quality Network.

Neiker

Neiker-Tecnalia

NEIKER-Tecnalia, Institut Basc de Recerca i desenvolupament Agrari, és una societat pública sense ànim de lucre adscrita al Departament de Desenvolupament Econòmic i Competitivitat del Govern Basc. NEIKER-Tecnalia està compromesa amb els següents objectius d’I+D+i:
Millorar la productivitat i la competitivitat dels sistemes de producció agrària.
Desenvolupar i aplicar noves tecnologies de gestió en les explotacions.
Satisfer els requisits de qualitat i seguretat de la indústria transformadora agroalimentària, els seus productes i del consumidor

AWIN

Welfare Quality Network

La Welfare Quality Network és una xarxa internacional de col·laboració i coneixement, nascuda arran del projecte europeu Welfare Quality®  (2004-2009) i formada per un gran nombre dels seus antics socis.
Aquesta xarxa se centra en l’intercanvi científic i en activitats que contribueixen a un major desenvolupament dels sistemes Welfare Quality® d’avaluació del benestar animal. En aquest sentit també proveeix de coneixements i serveis per a donar suport a aquells actors en la cadena de producció animal que desitgin implantar aquests sistemes.
Les activitats que realitza la Welfare Quality Network se centren en les següents àrees:

  • Gestió del sistema i dels instruments de suport (incloent-hi formació i el seu ús per part de la Welfare Quality Network).
  • Manteniment i actualització del sistema.
  • Promoure la participació de tots els actors implicats.
  • Prioritzar i facilitar la recerca.

L’equip de gestió de la Welfare Quality Network està format pel coordinador i president de la xarxa, Harry Blokhuis (SLU), i pels membres Isabelle Veissier (INRA), Mara Miele (CU), Antoni Dalmau (IRTA)Bryan Jones

AWIN

AWIN ® Network

El proyecto Europeo Welfare Indicators (AWIN ®) sucedió a Welfare Quality del 2011 al 2015 para completar su misión desarrollando protocolos e indicadores científicos con la misma metodología para cinco especies: ovejas, cabras, caballos, asnos y pavos, con los que identificar el modo ideal de mejorar su bienestar y asegurar la sostenibilidad de este sector de cara al futuro. El proyecto lo llevaron a cabo 11 instituciones de 9 países (Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido y República Checa). Entre ellas, participó el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER-Tecnalia), colaborador del IRTA en la Certificación Welfair™.