NOSALTRES

IRTA
NEIKER
WELFAIR QUALITY
AWIN


L’institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, treballa per a la modernització, la millora i l’impuls de la competitivitat; el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins de l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avançaments científics i valorar els avançaments tecnològics propis buscant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

El Programa de Benestar Animal de l’IRTA fa més de 15 anys que investiga i desenvolupa protocols al costat d’experts internacionals de la Welfare Quality Network.


NEIKER és un centre tecnològic dependent de Govern Basc que genera coneixement i aporta valor a el sector agroalimentari i mediambiental. NEIKER desenvolupa noves tecnologies per millorar la productivitat i la gestió de les explotacions, per complir així amb els requisits de qualitat i seguretat que la indústria agroalimentària i el consumidor final demanden. NEIKER genera coneixement científic i solucions transferibles que aporten riquesa i benestar a la societat i l’entorn.


La Welfare Quality Network és una xarxa internacional de col·laboració i coneixement, nascuda arran del projecte europeu Welfare Quality® (2004-2009) i formada per un gran nombre dels seus antics socis.

Aquesta xarxa se centra en l’intercanvi científic i en activitats que contribueixen a un major desenvolupament dels sistemes Welfare Quality® d’avaluació del benestar animal. En aquest sentit també proveeix de coneixements i serveis per a donar suport a aquells actors en la cadena de producció animal que desitgin implantar aquests sistemes.

Les activitats que realitza la Welfare Quality Network se centren en les següents àrees:
  • Gestió del sistema i dels instruments de suport (incloent-hi formació i el seu ús per part de la Welfare Quality Network).
  • Manteniment i actualització del sistema.
  • Promoure la participació de tots els actors implicats.
  • Prioritzar i facilitar la recerca.
L’equip de gestió de la Welfare Quality Network està format pel coordinador i president de la xarxa, Harry Blokhuis (SLU), i pels membres Isabelle Veissier (INRA), Mara Miele (CU), Antoni Dalmau (IRTA) i Bryan Jones


El projecte europeu Animal Welfare Indicators (AWIN ®) va succeir a Welfare Quality del 2011 al 2015 per completar la seva missió desenvolupant protocols i indicadors científics amb la mateixa metodologia per a cinc espècies: ovelles, cabres, cavalls, ases i galls dindi, amb els quals identificar la manera ideal de millorar el seu benestar i assegurar la sostenibilitat d’aquest sector de cara a el futur. El projecte el van dur a terme 11 institucions de 9 països (Alemanya, Brasil, Espanya, Estats Units, Itàlia, Noruega, Portugal, Regne Unit i República Txeca). Entre elles, va participar l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari (NEIKER), col·laborador de l’IRTA en la Certificació Welfair™.

EQUIP

IRTA

Laura Freixa Casabella
Gerent Welfair

 

Antoni Dalmau
Investigador Principal del Welfair

Antonio Velarde
Responsable del Programa de Bienestar Animal del IRTA

Joaquim Pallisera
Responsable de porcí, vacú en escorxador i oví/caprí en escorxador

Xènia Moles
Responsable de vacú de carn i vacú de llet

Arancha Varvaró
Responsable de pollastres de carn y i galls dindi en escorxador

Aida Xercavins
Responsable de gallines de posta

Mireia Ruiz
Gestió Administrativa en Benestar Animal

Úrsula Palazón
Tècnica Welfair

 

Alejandra Moreno
Tècnica Welfair

Carolina Cardoso Nagib Nascimento
Tècnica Welfair

NEIKER

Inma Estévez
Lider Grup de Comportament i Benestar Animal (Profesor IKERBASQUE)

Roberto Ruiz
Responsable del Departament de Producció Animal de Neiker

Xavier Averós
Responsable de galls dindi en granja

Ina Beltrán
Responsable d’oví i caprí en granja