CRITERIS

La valoració del benestar animal duta a terme pels protocols Welfare Quality® estableix que s’han de tenir en compte quatre principis bàsics:

 • S’alimenta als animals de manera correcta?
 • S’allotja als animals de manera adequada?
 • És adequat l’estat de salut dels animals?
 • Reflecteix el comportament dels animals un estat emocional adequat? (existeix una bona relació social entre individus, els animals poden mostrar necessitats de conducta pròpies de l’espècie, hi ha una bona relació humà animal i absència d’estats emocionals negatius com la por).

Aquestes quatre preguntes són el punt de partida per a establir els diferents paràmetres agrupats en 4 principis bàsics i 12 criteris en els quals es basa el model de valoració del benestar animal europeu Welfare Quality®

Alimentació

 • Absència de fam perllongada
 • Absència de set perllongada
Estat sanitari
 • Absència de lesions
 • Absència de malaltia
 • Absència de dolor causat per pràctiques de maneig tals com la castració, el tall de cua, l’escornat, etc.
Allotjament
 • Confort en la zona de descans
 • Confort tèrmic
 • Facilitat de moviment
Comportament
 • Expressió d’un comportament social adequat, amb absència de conductes socials negatives (baralles, desplaçaments..) i presència de conductes positives (llepat, joc..).
 • Expressió d’altres conductes importants per a l’espècie amb absència de conductes anòmales, tals com estereotípies.
 • Interacció adequada entre els animals i els seus cuidadors, de manera que aquells no mostrin por de les persones.
 • Estat emocional positiu.